+1 Pin

Fra 1 januar i år så har vi fått en kjekk ny ting til dere medlemmer 🥰 Vi har laget +1 pin og diplom, som blir gitt til alle som får inn nye medlemmer i en av våre klubber 🤩 Dette er noe RTN har hatt lenge, så vi tenkte det var på tide at vi også fikk en 😁

Diplom og pin blir sendt ut sammen med charterpakken, uten ekstra kostnad til klubbene ❤️

Hvis den som foreslår det nye medlemmet er fra samme klubb, så er det naturlig at denne også får sin pin etter chartringen, hvor teksten på diplomet leses opp og pin blir overrakt like høytidelig som selve chartringen🥇Hvis den som har vervet ikke hører til samme klubb, så anbefaler vi at klubben inviterer denne personen til chartringen hvis det er mulig. Hvis den som har vervet bor for langt fra, så blir pin og diplom sendt til klubb for overrekkelse av Leder.

Regler for pinnen:

  1. Alle som verver medlemmer i vår organisasjon skal få pinnen, men de må være medlem i enten LCN, RTN, Tangent Norge eller 41 Norge. Da får den som verver det nye medlemmet pin og diplom.
  2. Medlemmene som er foreslått må bli chartret for at den som har vervet skal få pinnen.
  3. Pinnen har ikke tilbakevirkende kraft. Den gjelder for alle chartringer fra og med 01.01.2020. Medlemmet kan være foreslått før denne datoen, men ikke chartret. Har du skaffet medlemmer som er chartret før 2020, så kan du kjøpe pinnen selv i LC-shoppen.

 

Diplomet og pinnen sendes ut av Landssekretær, så det er viktig å gi informasjon om hvem som har foreslått den nye reflektanten. Vi har laget et nytt skjema som skal fylles ut ved innmelding av reflektant til LC-Portalen. Denne kommer på epost til alle sekretærer om ikke så lenge 🤓