Verv-en-venn

Verv-en-venn i en annen by!

Ladies Circle Norge (LCN) består i dag av 61 aktive klubber, noe vi er stolte av. Men vi vil jo dele Ladies Circle med flere, få flere til å oppleve vårt gode fellesskap! Ikke bare har vi potensielle reflektanter i vårt nærområde, men mange av oss har venner i andre byer enn vår egen, venner man mener kunne passet godt i Ladies Circle.

Har du en slik venn, og ønsker å anbefale henne for medlemskap i en klubb gjør du følgende: Fyll inn skjemaet ‘Verv en Venn’ med din venns navn og kontaktinformasjon samt en liten presentasjon av henne. Fortell litt om henne, og hvorfor du tror hun vil passe godt i LC. Skjemaet sendes til Nestleder i den aktuelle klubben, som er kontaktperson, og som vil ta opp ditt forslag, først med sitt klubbstyre, før medlemmene forespørres om mottagelse av ny reflektant. De vil ta kontakt med din venn og invitere henne til et møte. Du bør også få en tilbakemelding fra dem i form av skjemaet ‘Statusoppdatering’.

Klubben bør få anledning til å vurdere forslaget selv. Når det ikke er i din klubb, vet du jo kanskje ikke hvordan forholdene i akkurat den LC-klubben du anbefaler henne til er. Kanskje har de venteliste, eller det kan være andre årsaker til at klubben er avventende. Nestleder i klubbene holder Landsstyret v/Visepresident orientert om Verv-en-Venn forslag som kommer inn, slik at Landsstyret forhåpentligvis kan honorere medlemmenes innsats på Landsmøtet. Det er også viktig å holde den aktuelle kandidat informert, så gi beskjed så snarlig som mulig ved vedtak, enten det er positivt eller negativt.

Ønsker du å fortelle dine venner mer om Ladies Circle anbefaler vi å bruke Reflektantheftet som du også kan laste ned og sende den aktuelle kandidaten. Denne inneholder mye informasjon om vår organisasjon.

Verv-en-venn lotteriet

Hvert år trekker vi to vinnere fra listen over alle som har sendt inn forslag til verv-en-venn. Vinnerne får dekket deltakeravgiften på førstkommende Landsmøte etter trekningen. Reglene for konkurransen finner du under her:

Regler for verv-en-venn lotteriet
1) Premien er personlig og kan ikke gis til andre medlemmer eller klubbvenninner.
2) Fristen for å sende inn listen er 31. mars, har ikke klubben sendt denne inn er de ikke med i trekningen.
3) Den som står på listen er den som vinner.
4) Svarfristen for å takke ja eller nei er innen 1 uke etter trekning.
5) Første reserven som blir trukket har førsteretten hvis en av de som har vunnet ikke kan. Videre er det nr. to, tre og fire.
6) Gevinsten frafaller om ingen takker ja. Om ingen takker ja tilfaller summen LCN.
7) En reflektant tilsvarer ett lodd. Den som verver skal være medlem.
8) Trekningen skjer på Landsstyrets styremøte i april. Dette legges ut på sosiale medier og LC-Portalen.

Vi ønsker lykke til – og håper på flere venner vi ennå ikke kjenner!

Ønsker du mer info så kan du se gjennom Workshoppen fra Ledermøtet i 2018 under, eller ta kontakt med vår Visepresident Ivana på vicepresident@ladiescircle.no

Workshop 5 – Verv en venn