Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Velkommen til Tønsberg og årets Landsmøte!

Landsmøtepapirene ble sendt ut på epost til alle dere medlemmer før helgen.
Dere kan også finne de under ‘Dokumenter fra LCN’.