Klubblivet

Trivsel og kunnskap

En lokal klubb har jevnlige møter. Klubbmøter med møteplikt holdes som regel en gang per måned. På et møte benytter man alt fra ressurser i klubben, til inviterte foredragsholdere, bedriftsbesøk, dugnad og/eller veldedighet, og annet av nytte og/eller hygge for de involverte. Lokalt får man gjerne opplevelser man ikke ville fått på egen hånd som privatperson. Vi er ikke for formelle og vi har et inkluderende miljø, hvor målet er at alle skal trives og kunne utvikle og kose seg samtidig! Medlemmene deltar i diskusjoner og får kjennskap og kunnskap til andre kvinner og deres yrker/livsforhold.

Klubben er bygget på vennskap og felleskap noe som gjør at vi kan være trygge på hverandre. Med denne tryggheten og de seks hjertene våre i ryggen, tør vi prøve nye sider av oss selv, vi tør å trekke frem ressurser vi knapt visste vi hadde. Medlemmer deltar i styrearbeid i egen klubb og har mulighet til å delta både på det nasjonale og internasjonale organisasjonsnivå. Et hvert medlem kan utvikle seg selv, lære nytt om seg selv og andre, om forskjellige spørsmål og problemstillinger.

Som medlem vil du kunne være med på å forme klubben til et sted der alle trives. Du vil lære å ta ordet og å holde små innspill. Du vet når du går inn som medlem at det er forventet av deg at du tar aktivt del i klubbarbeid. Oppgavene er for alle, de læres og kan tilpasses til den enkeltes utvikling og skal ikke være vanskelige å utføre. Du kan forvente å finne andre medlemmer lydhør for dine tanker og synspunkter og det samme forventes av deg. Ingen forblir passivt medlem av Ladies Circle. Det finnes utallige verv for de fleste interesser, du vil vokse og se at det gjør deg sterkere og mer motivert til å delta enda mer i din selvrealisering. Dine klubbvenninner vil backe deg opp!

Det er ikke taushetsplikt i klubben, men det vennskapet som utvikles blant medlemmene bør være beskyttet i så måte at ting som fortelles på møter ikke spres. Dette fordi det er viktig å kunne stole på hverandre, og å kunne lufte tanker og ideer, og vite at det er ett trygt og godt forum hvor ting nødvendigvis ikke blir gjenfortalt. På denne måten vil vi kunne støtte hverandre og komme med råd og hjelp der det trengs.