Charity

Ladies Circle Norges Internasjonale Charity Prosjekt 2021-2022: Jood Espoir

JOOD ble født på grunn av en velvilje mot de mest skjøre innbyggerne, hjemløs.

JOOD er ​​ekkoet til det stille smerteskriket fra fattige urolige sjeler, nesten usynlige marokkanere som prikker gatene i byene og ligger på

den skitne og kalde asfalten og varmer opp med sin kortpustethet, som kommer fra sulten mage …

JOOD bærer et folks kjærlighet og medfølelse mot sitt eget …

JOOD er ​​samfunnsviljen til en gruppe frivillige som tar til orde for rettferdighet og verdighet for alle. Det er solidaritet og frivillig handling fra marokkanere som er følsomme for sult, sykdom, kulde og avvisning av andre. Marokkanere som er klar over fortvilelsen til de hjemløse som tror på miraklet om gjensidig hjelp og sosiale bånd for å heve folk.

   

 

Husk å merke alle innbetalinger med navn og klubbnummer! Kontonummer: 757 511 00175

Hvert år velger Ladies Circle Norge et Nasjonalt Charity Prosjekt som det samles inn penger til. Prosjektet driftes av den klubben som har tilhørighet til den enkelte veldedige organisasjonen. Pengene samles inn ved hjelp av dugnader, lotteri og gaver.

I Ladies Circle Norge er charity (veldedighet) en frivillighet. Mange klubber tilknyttet LCN har likevel et stort fokus på dette, siden vårt emblem som forestiller rokkens hjul, fylt med seks hjerter som symboliserer vennskap, toleranse, tillit, ærlighet, positivitet og nestekjærlighet bør være sentralt i alt vårt virke.

Tidligere års innsamlinger:

2011-2013: Stine Sofie Stiftelsen

2013-2015: Homestart

2015-2017: Sykehusklovnene

2017-2018: Sanitetens ‘Min dag i dag’

2018-2019: Team Rynkeby (Barnekreftforeningen)

2019-2020: Sofiaprogrammet

2020-2021: Sofiaprogrammet

2021-2022: Jood Espoir