Om oss

Ladies Circle (LC) er en upolitisk og ikke-religiøs organisasjon for kvinner mellom 18-45 år. Organisasjonen er internasjonal og har klubber i hele 38 land; blant annet India, Zimbabwe, USA, og store deler av Europa. Internasjonalt består Ladies Circle av nesten 13 000 medlemmer.

I Norge er vi ca 1000 medlemmer fordelt på 61 lokalklubber fra Mandal i sør, til Hammerfest i nord.

Ladies Circle Norges motto er ‘Vennskap og omtanke’, noe det skal være stor fokus på som LC-medlem. Dette kommer av det internasjonale mottoet ‘Friendship and Service’.  Logoen til Ladies Circle Norge deles inn i seks hjerter. Disse hjertene symboliserer positivitet, vennskap, nestekjærlighet, ærlighet, tillit og toleranse.

Formål

I pakt med foreningens motto

å øke kjennskap til andres livsforhold og

å utvikle medlemmene i selvstendig tenking og opptreden,

i viten og toleranse.

Aktivt arbeide for mellomfolkelig forståelse.

Foreningen skal ikke være religiøst eller politisk preget.