Tangent Norge

Hva er Tangent Norge og hva gjør vi?

Tangent er den naturlige fortsettelsen av Ladies Circle, og som Ladies Circle, stammer Tangent fra England. Tangent Norge ble stiftet den 31. mai 2013. 

En Tangent er en geometrisk figur - en rett linje, som tangerer sirkelen. Dette visses tydelig i symbolet for Tangent Club Internasjonal. Symbolet for Tangent Norge er en tilnærming til denne figuren.

Figuren er symbolet på vårt formål, som er:

 • Å styrke fortsettelsen av vennskap som har oppstått i Ladies Circle (LC).
 • Å stifte nye vennskap,
 • Å yte hjelp til Ladies Circle på forespørsel
 • Vårt motto er: 'Let Friendship Continue'

I Tangent Norge ønsker vi å videreføre det beste fra Ladies Circle - vennskapet, samholdet og LC-ånden. Vi ønsker dog ikke så mange plikter - men vil gjerne engasjere oss i det som skjer omkring oss. Vi ønsker frihet til selv å forme klubbene og gi dem det innhold som vi har lyst til. Vi kan forsikre at vi ikke er en klubb for ”gamle damer”! Nei, vi en hel ny generasjon av medlemmer, som strømmer til direkte fra LC. Vi er Circeliner, som kun er passert for aldersgrensen. Det er godt at det finnes en aldersgrense. Ladies Circle er en fantastisk organisasjon for unge kvinner, Tangent en naturlig fortsettelse. Her kan nettverket opprettholdes når vi når den magiske alder av 45. Vi er begge organisasjoner som alltid er i bevegelse mot fornyelse, mot forandring og mot fremtiden.

Hva tilbyr vi?

 • En nyetablert organisasjon, som alltid står klar til at ta opp ”nytt LC-blod”
 • Fleksible rammer til de nye generasjoner
 • Alltid parat til at støtte og bakke opp om både gamle og nye medlemmer
 • Åpenhet over for utviklingen og tar gjerne imot nye tanker og ideer
 • Kontakt til alle medlemmer/klubbene, så vi kan engasjere oss i felles prosjekter og informere hverandre om lokale arrangementer
 • Dialog med LC’s landsstyre
 • Internasjonal kontakt
 • Hjelp til start av nye klubber
 • Fellesmøter
 • Et landsdekkende nettverk av moderne kvinner!

Klubber i Tangent Norge

 • Tangent Kristiansand
 • Tangent Sandvika
 • Tangent Nordhordland
 • Tangent Bryne
 • Tangent Grimstad

Landsmøtet er Tangent Norges øverste organ. Landsmøtet holdes på våren hvert år i mai/juni. Da velges Landsstyret for ett år av gangen og det trer i kraft 1. juli samme år, og sitter sammen til 30. juni påfølgende år.

Landsmøtet bestemmer også budsjett og medlemskontingent.

Tangent Norge er medlem av Tangent Club International (TCI).

Det tar lang tid å få en gammel venn... så la oss ta vare på dem vi har!

Kan du bli medlem?

Tangent Norge tar opp kvinner som har vært medlem i Ladies Circle. Du blir medlem av Tangent Norge på én av følgende måter:

 • Du blir tatt opp som enkeltmedlem i Tangent Norge og betaler medlemskontingenten
 • Du blir tatt opp som medlem i en eksisterende Tangent Klubb og betaler medlemskontingenten til Tangent Norge

Innmeldingsskjema finner du på: tangentnorge.no/bli-medlem/

Landsstyret 2022-2023

 • President: Anne Karin Nøkland Berge,
 • Visepresident: Eva Christina Nilsen Moen,
 • Past President: Gerd-Inger Kaasen,
 • Kasserer/sekretær: Bjørg Konglevoll Lunde og
 • IRO/weblady: Hilda H Borthen

Presidentens motto 2022-2023: "Kunsten å leva - Del 2"

Spørsmål?

Kontakt oss på: kontakt@tangentnorge.no