Om oss

Ladies Circle Norge er tilsluttet Ladies Circle International. Vi er en organisasjon for kvinner mellom 18-45 år. Vi har per idag klubber i hele 40 land rundt omkring i verden, og vi har ca 12 500 medlemmer internasjonalt. I Norge er vi idag ca 900 medlemmer fordelt på 56 klubber fra Mandal i sør til Hammerfest i nord.

Ladies Circle Norges motto er ‘Vennskap og omtanke’, noe det skal være stor fokus på som LC-medlem. Dette kommer av det internasjonale mottoet ‘Friendship and Service’.

Ladies Circle Norge sitt formål er:  I pakt med foreningens motto å øke kjennskap til andres livsforhold og å utvikle medlemmene i selvstendig tenking og opptreden, i viten og toleranse. Aktivt arbeide for mellomfolkelig forståelse. Foreningen skal ikke være religiøst eller politisk preget

 

Vårt emblem forestiller rokkens hjul — et kvinnelig symbol fra gammel tid. Sprossene deler hjulene opp i seks hjerter som symboliserer;
Vennskap, Toleranse, Tillit, Ærlighet, Positivitet og Nestekjærlighet, begreper som er grunnleggende for samværet i klubbene.