top of page

Våre Charity Prosjekter

Hvert år velger vi et Nasjonalt Charity Prosjekt som alle våre medlemmer kan bidre til. Vi jobber sammen med lokale og nasjonale organisasjoner for å støtte veldedige formål. Dette kan inkludere å samle inn penger for veldedige organisasjoner, bidra til samfunnsprosjekter som skoleoppgraderinger, miljøinitiativer, helsefremmende tiltak, og mye mer.

Nasjonalt Charity Prosjekt
2023-2024

Årets nasjonale charity prosjektet koordineres av LC14 odda og går på å støtte Norske Kvinners Sanitetsforening i deres arbeid med forebygging av vold mot kvinner og kvinnehelse. Vi kommer hovedsakelig til å bidra på to av deres initiativer:

Ressursvenn

Hvert år er flere tusen kvinner i Norge i kontakt med et krisesenter. Voldsutsatte kvinner opplever ofte å stå helt alene etter brudd med voldsutøver og etter endt opphold på krisesenter. Manglende sosialt nettverk og støttespillere øker risikoen for at kvinner går tilbake til voldsutøver.

 

Ressursvenn er et gratis lavterskeltilbud i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) til voldsutsatte som har bodd på eller på andre måter har vært tilknyttet et krisesenter, og som skal etablere seg på egen hånd etter brudd med voldsutøver. Les mer om Ressursvenn på N.K.S. sine nettsider.

Kvinnehelse og likeverdige helsetjenester

Kvinner lever lengre enn menn, men at kvinner opplever mer sykdom. Kvinner har dessuten mer kroniske lidelser og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykemeldte og uføre.

Sykdommer som bare rammer kvinner slik som endometriose og adenomyose, har ikke tilstrekkelig behandlingstilbud. Disse sykdommene rammer opptil 10 % av alle kvinner, gir store smerter, kraftige blødninger og kan føre til infertilitet. N.K.S. jobber for at det opprettes et nasjonalt kunnskaps-, kompetanse- og behandlingssenter for de alvorligste tilfellene av alvorlig endometriose og adenomyose, og faglig retningslinje for behandling av disse kvinnene. Les mer om kvinnehelse og likeverdige helsetjenester på N.K.S. sine nettsider.

Vil du vite mer?

Dette prosjektet koordineres av LC14 Odda. Ta kontakt med silje.heidisdatter@gmail.com for spørsmål.

Vipps: #545051

Logo LCN 2016.png
bottom of page