top of page

Om Ladies Circle Norge

Ladies Circle er et nettverk for unge kvinner i alderen 18-45 år. Vårt fokus er nettverksbygning og selvutvikling. Vi skaper nye opplevelser og har det gøy sammen lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ladies Circle Norge er tilsluttet Ladies Circle International og har per idag klubber i hele 40 land rundt omkring i verden med ca 11 000 medlemmer. I Norge er vi rundt 800 medlemmer fordelt på 55 klubber fra sør til nord.

Motto

Vår motto er "Vennskap og omtanke", noe det skal være stort fokus på blant våre medlemmer. Dette kommer fra det internasjonale mottoet "Friendship and service"

Logo LCN 2016.png

Formål

I pakt med foreningens motto å øke kjennskap til andres livsforhold og å utvikle medlemmene i selvstendig tenking og opptreden, i viten og toleranse. Aktivt arbeide for mellomfolkelig forståelse. Foreningen skal ikke være religiøst eller politisk preget

Emblem

Vårt emblem forestiller rokkens hjul — et kvinnelig symbol fra gammel tid. Sprossene deler hjulene opp i seks hjerter som symboliserer:

  • Vennskap

  • Toleranse

  • Tillit

  • Ærlighet

  • Positivitet

  • Nestekjærlighet

Dette er de grunnleggende begrepene for samværet i klubbene våre.

bottom of page