top of page

Round Table Norge

Round Table Norge (RTN) er en organisasjon som Ladies Circle Norge har et aktivt side by side samarbeid med.  

 

RTN er en sammenslutning av lokalklubber i Norge, hvis formål er: 

  1. Å bringe sammen unge menn av forskjellig yrke for gjennom samarbeid og vennskap øke kunnskap og forståelse. 

  2. Å fremme en bedre forståelse for samfunnet og den enkeltes plass i dette. 

  3. Å fremme internasjonal forståelse og vennskap. 
     

Round Table er en organisasjon for menn i alderen 20-40 år. De er politisk og religiøst uavhengige og ønsker en bred sammensetning av medlemmer på tvers av yrkesgrupper og økonomisk og kulturell bakgrunn. 
 

Round Table er en organisasjon for den som ønsker å utvide sitt nettverk og bli kjent med personer en ellers ikke ville blitt kjent med. Man sier ofte at de fleste har tre ben å stå på i livet: Familie, venner og jobb. Round Table er et fjerde ben hvor du ved å omgås mange ulike personligheter og yrkeskategorier for et bredere perspektiv, bli mer kjent med samfunnet vi lever i og hvordan dette henger sammen. 

Round Table Norge hører til Round Table International og deres motto er: 
 

«ADOPT – ADAPT – IMPROVE» på norsk «YT FØR DU KREVER» 

logo_transparent.png
bottom of page