Ladies Circle International

Ladies Circle Norge er del av Ladies Circle Internasjonal (LCI) familien.

Medlemmer i Ladies Circle Norge har mulighet til å reise til nasjonale og internasjonale arrangement.

På reiser får man mulighet til å treffe andre Circeliner (medlemmer) i deres eget miljø. Gjennom kontaktene i organisasjonen vår, vil du få føle noe av det fantastiske miljøet/fellesskapet. Vennskap og samhold står i sentrum. Det er viktig at klubben er sammensveiset, dog er det nok også viktig å huske på at vi er tilsluttet en nasjonal og internasjonal organisasjon.

Hvor kommer vi fra?

Det hele startet i England i 1930, hvor fruene til medlemmer av organisasjonen Round Table dannet en komité for å hjelpe til med en Round Table konferanse i Bournemouth. Møtene ble så populære at de bestemte seg for å fortsette å møtes. Ideen med egne klubber for Round Table-fruene spredte seg raskt, og seks år senere, 1936, ble landssammenslutningen Great Britain & Ireland dannet. I mai 1959 ble Ladies Circle International (LCI) dannet under mottoet ”Friendship and Service”.

Per i dag arbeider nettverket tett med, men uavhengig av, Round Table og deres organisasjon. Medlemstallet i dag er i underkant av 15 000. Noen land har sosiale engasjement som oppgave der medlemmene arbeider sammen for å skaffe penger til forskjellige hjelpeprosjekt. I andre land møtes medlemmer for å utvide sin viten gjennom diskusjoner, debatter og foredrag. Mottoet ”Friendship and Service” er imidlertid felles for alle land. På generalforsamlingen hvert annet år blir det av medlemslandene presentert forskjellige hjelpeprosjekt, som de ber om støtte for. Ett slikt internasjonalt prosjekt blir valgt for to år.

Ladies Circle International har i dag 29 fullverdige medlemsland: Belgia, Botswana, Burundi, Danmark, Estland,Finland, Frankrike, India, Island, Israel, Italia, Kypros,  Latvia, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Marokko, Nepal, Nederland, Norge, Romania, Storbritannia & Irland, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland, Zambia, Zimbabwe og Østerrike. Disse landene har sin egen nasjonale organisasjon og har full stemmerett på LCI-konferansen.

Assosierte medlemsland per i dag: Kamerun, Malta, Mauritius, Portugal, Seychellene, Singapore, Spania, Sri Lanka, UAE og USA

Ladies Circle International har et internasjonalt møte en gang hvert år, vanligvis i slutten av august eller i begynnelsen av september i et av medlemslandene og avholder samtidig sitt årsmøte (AGM). Til denne konferansen sender hvert fullt medlemsland to delegater som stemmer i saker på vegne av sin nasjonale organisasjons medlemmer. Assosierte medlemsland kan sende observatører, men disse har ikke stemmerett. Alle medlemmer av Ladies Circle International kan delta på konferansen, men bare de valgte delegater har stemmerett på årsmøtet (AGM).

 

LCI styret 2020-2021

LCI President 2020-2021
Femke Van Raam-Schuurbiers
LC Nederland

LCI Immediat Past President 2020-2021
Alexandra Bennet
LC England

LCI Secretary 2020-2021
Mie Vivian Rasmussen
LC Danmark

LCI Vicepresident 2020-2021
Anna Andersson
LC Sverige

LCI Treasurer 2020-2021
Yvette Cornelissen
LC Sør Afrika

LCI Weblady 2020-2021
Lena Widmark
LC Sverige